jt-尊龙凯时人生就是博官网登录

icon
尊龙凯时人生就是博·「中国」官方网站 > 产品类别信息 > 路亚 > jt-410p / jt-413p / jt-416p / jt-418p / jt-420p / jt-425p ocea stinger butterfly sardine waver

图片放大

jt-410p / jt-413p / jt-416p / jt-418p / jt-420p / jt-425p ocea stinger butterfly sardine waver

钓大物也ok的铁板 sardine waver中追加新的颜色

目标不仅仅是简单的缓慢下沉,过程中要加入需要“被咬”的因素。sardine waver可以做出3种下沉动作。1是向后滑落,2是摇晃下沉,3是前后晃动。3种动作是随机发生,铁板表现了一种逃离捕食者的感觉。因为是自动的做动作,所以从初学者到大师都可以使用。开发以沙丁鱼中部为基础,采用侧面扁平的形状,前部略窄。抽竿时拔河感不强,很容易应对大物快速做出动作。和stinger butterfly相比,下沉速度也更快,可以使用节奏更好的下沉钓组。

  • scale boost
    scale boost 让假饵上鳞片犹如真正的鱼那般,采用复合设计让假饵可以像真鱼鳞片一样在水中复杂地反射,根据不同状况有各种适合规格。

规格列表

型号颜色重量市场参考价(元)商品编码
jt-410p001100g/111mm7665765
jt-410p008100g/111mm7665766
jt-410p009100g/111mm7665767
jt-410p010100g/111mm7665768

jt-410p
011100g/111mm7651149

jt-410p
012100g/111mm7651150

jt-410p
013100g/111mm7651151
jt-410p01t100g/111mm7647706
jt-410p02t100g/111mm7647707
jt-410p06t100g/111mm7647710
jt-410p51t100g/111mm7647712
jt-410p52t100g/111mm7647713
jt-410p65t100g/111mm7647716
jt-413p001130g/121mm8265769
jt-413p008130g/121mm8265770
jt-413p009130g/121mm8265771
jt-413p010130g/121mm8265772

jt-413p
011130g/121mm8251152

jt-413p
012130g/121mm8251153

jt-413p
013130g/121mm8251154
jt-413p01t130g/121mm8247718
jt-413p02t130g/121mm8247719
jt-413p06t130g/121mm8247722
jt-413p51t130g/121mm8247724
jt-413p52t130g/121mm8247725
jt-413p65t130g/121mm8247728
jt-416p001160g/130mm9665773
jt-416p008160g/130mm9665774
jt-416p009160g/130mm9665775
jt-416p010160g/130mm9665776

jt-416p
011160g/130mm9651155

jt-416p
012160g/130mm9651156

jt-416p
013160g/130mm9651157
jt-416p01t160g/130mm9647730
jt-416p02t160g/130mm9647731
jt-416p06t160g/130mm9647734
jt-416p51t160g/130mm9647736
jt-416p52t160g/130mm9647737
jt-416p65t160g/130mm9647740
jt-418p001180g/135mm10565777
jt-418p008180g/135mm10565778
jt-418p009180g/135mm10565779
jt-418p010180g/135mm10565780

jt-418p
011180g/135mm10551158

jt-418p
012180g/135mm10551159

jt-418p
013180g/135mm10551160
jt-418p01t180g/135mm10547742
jt-418p02t180g/135mm10547743
jt-418p06t180g/135mm10547746
jt-418p51t180g/135mm10547748
jt-418p52t180g/135mm10547749
jt-418p65t180g/135mm10547752
jt-420p001200g/140mm10965781
jt-420p008200g/140mm10965782
jt-420p009200g/140mm10965783
jt-420p010200g/140mm10965784
jt-420p01t200g/140mm10947754
jt-420p02t200g/140mm10947755
jt-420p06t200g/140mm10947758
jt-420p51t200g/140mm10947760
jt-420p52t200g/140mm10947761
jt-420p65t200g/140mm10947764
jt-425p001250g/151mm13165785
jt-425p008250g/151mm13165786
jt-425p009250g/151mm13165787
jt-425p010250g/151mm13165788
jt-425p01t250g/151mm13147766
jt-425p02t250g/151mm13147767
jt-425p06t250g/151mm13147770
jt-425p51t250g/151mm13147772
jt-425p52t250g/151mm13147773
产品价格为市场参考价,具体价格请至门店确认。
关连商品
"));
网站地图