tr-尊龙凯时人生就是博官网登录

icon
尊龙凯时人生就是博·「中国」官方网站 > 产品类别信息 > 路亚 > tr-m45r/m52r cardiff slim swimmer ce premium

  图片放大

  tr-m45r/m52r cardiff slim swimmer ce premium

  小型厚壁的roll swimmer。紧凑饵身!

  有着和过去roll swimmer相比更小的外形。在原本身体的基础上做了加厚设计使得其飞行距离上升,在底部泳层更稳定。

  规格列表

  型号颜色重量市场参考价(元)商品编码
  tr-m45r70t4.55162687
  tr-m45r71t4.55162688
  tr-m45r72t4.55162689
  tr-m45r73t4.55162690
  tr-m45r74t4.55162691
  tr-m45r75t4.55162692
  tr-m45r76t4.55162693
  tr-m45r77t4.55162694
  tr-m45r78t4.55162695
  tr-m45r79t4.55162699
  tr-m52r70t5.25162710
  tr-m52r71t5.25162711
  tr-m52r72t5.25162712
  tr-m52r73t5.25162713
  tr-m52r74t5.25162727
  tr-m52r75t5.25162728
  tr-m52r76t5.25162730
  tr-m52r77t5.25162732
  tr-m52r78t5.25162733
  tr-m52r79t5.25162736
  产品价格为市场参考价,具体价格请至门店确认。
  关连商品
  "));
  网站地图